0186 - 572 044 info@reedyk.eu

BOEZEMGEMAAL DE HELSDEUR

De eerste maanden van dit jaar waren wij aan het werk bij een bijzonder project in Den Helder. In opdracht van VOPO Pompen- en machinefabriek en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voerden we groot en duurzaam onderhoud uit aan de HELSDEUR. Dit bijzondere gemaal, dat in 1973 in bedrijf gesteld werd, slaat het water van de Schermerboezem uit op Het Nieuwe Diep, dat in open verbinding staat met de Waddenzee.

Naast dat de HELSDEUR een belangrijk wapen is in de strijd tegen verzilting, is het gemaal samen met het Zaangemaal belangrijk in de bestrijding van watervervuiling door het riool en afvalwater van de fabrieken. Verzilting is vooral voor het achterland met de vele bloembollenkwekerijen een groot gevaar.

 

GROOT ONDERHOUD EN DUURZAAM VERBETEREN

Het gemaal kent 2 soorten schuiven. De spuischuiven die hydraulisch bediend worden en de noodschuiven die handmatig geplaatst werden als het nodig was. Tot voor kort werden de noodschuiven bediend met behulp van een bovenloopkraan op een rails. Het laten zakken van de schuiven was daarmee een arbeidsintensieve klus waarvoor minimaal 2 personen nodig waren. Men moest in geval van nood alle diverse losse onderdelen bij elkaar brengen en deze tot een triangelconstructie aan de kraan bevestigen waarmee men de schuiven kon laten zakken of juist weer kon ophalen. Met het oude systeem was het opnieuw instellen van de installatie ongeveer drie kwartier werk. In geval van calamiteiten was het systeem absoluut niet gebruiksvriendelijk door het vele handmatige werk dat nodig was in weer in wind. (zie foto links voor de oude situatie)

Inmiddels is er groot onderhoud uitgevoerd en hebben wij het gemaal duurzaam verbeterd. De hele installatie is veel gebruiksvriendelijker geworden en kan weer tientallen jaren mee. Door een nieuwe hydrauliekinstallatie te plaatsen kunnen nu zowel de spuischuiven als de noodschuiven eenvoudig en snel door één persoon bediend worden. De installatie is nu veel gebruiksvriendelijker geworden en ze besparen enorm op werkuren. In geval van calamiteiten zijn de noodschuiven op afstand te bedienen. Voorheen moesten 2 personen naar de locatie afreizen en daar handmatig het systeem in werking zetten.

Het systeem signaleert en rapporteert automatisch als er iets afwijkends geconstateerd wordt zodat de medewerkers tijdig gewaarschuwd worden en actie kunnen ondernemen.

De oude constructie met de bovenloopkraan en rails is inmiddels verwijderd. De locatie is nu nog beter bereikbaar voor onderhoud (zie foto rechts voor de nieuwe situatie).

INSPECTIE

Ook na groot en duurzaam onderhoud blijft het belangrijk om een halfjaarlijkse inspectie uit te voeren. Tijdens een controle trekken wij bijvoorbeeld een monster van de olie uit de hydrauliekinstallatie zodat we kunnen meten of er vervuiling of slijtage in het systeem zit. We checken en vervangen indien nodig de filters en kijken naar de installatie en het functioneren in zijn geheel. Zo blijft de installatie optimaal betrouwbaar.en voorkomen we uitval.

BIJZONDERHEDEN GEBOUW GEMAAL

Architect H. Postel ontwierp een gebouw met lange raampartijen en verwerkte kleurige mozaiëken gemaakt door Nel Bouwhys-Klaassen, winnares van de prestigieuze Prix de Rome. De afbeeldingen tonen de wapens van de provincie, het voormalige Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen en 18 andere oude Noord-Hollandse waterschappen. Daarnaast kreeg het gebouw nog een tweede functie. Vanwege de ligging nabij de marinehaven werd het gebouw voorzien van een bomvrije schuilkelder voor het personeel en hun gezinsleden.