0186 - 572 044 info@reedyk.eu

Techniekrol 

“In april 2022 is aan Reedyk de vraag gesteld of het mogelijk is om de bestaande noodschuiven hydraulisch bedienbaar te maken en deze te koppelen aan de hydraulische unit van de bestaande spuischuiven. De spuischuiven hebben de functie om ten tijde van laagwater (lager dan het binnenwaterpeil) het water zonder toevoegen van extra energie (voornamelijk zout kwelwater) te spuien richting de Waddenzee. De noodschuiven zijn bestemd voor het beschermen van het achterland ten tijde van hoogwater van de Waddenzee, zodat er geen ongewenst water kan binnentreden.
Reedyk is bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier al bekend onder meer van het groot onderhoud aan het gemaal Leemans en als fabrikant van de oude hydraulische unit van de spuischuiven op het gemaal Helsdeur. Bij beide projecten is kwalitatief goed werk geleverd met veel vakmanschap en is de samenwerking als prettig ervaren.

Doordat Reedyk ook de ontwerper en fabrikant was van de oude hydraulische unit, was er al veel kennis en werd deze klus met veel enthousiasme en energie opgepakt door Bas Snel en Ramon van der Net. Samen met het waterschap zijn eerst de eisen en wensen gedocumenteerd, welke als basis hebben gediend voor het ontwerp. Door een goede samenwerking met de elektrotechnische partij Batenburg Digit B.V. en de partij Vopo Pompen voor de civieltechnische werkzaamheden is uiteindelijk een gebruiksvriendelijke, functionele en duurzame installatie ontwikkeld, waarmee Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende jaren weer de veiligheid van het achterland kan waarborgen”.