0186 - 572 044 info@reedyk.eu

Review vanuit de rol van objectbeheerder

 

“Het project Noodschuiven automatiseren op het boezemgemaal de Helsdeur begon eigenlijk al enkele jaren geleden.

Gemaal de Helsdeur slaat boezemwater van de schermerboezem uit op de buitenhaven van De Helder met een maximale spui capaciteit van 4000m3/minuut en een maximale pomp capaciteit van 3600m3/minuut. De uitstroom van het gemaal staat in open verbinding met de Waddenzee en daardoor hebben wij te maken met eb en vloed. Om het gemaal en ook het achterliggend land te beschermen tegen de extremen is het gemaal voorzien van drie keermiddelen: spuischuiven voor de vier spuikanalen en tolkleppen voor de perskokers (perskoker en spuikanaal liggen boven elkaar), 8 terugslagkleppen en als derde keermiddel zijn er acht stormschuiven geplaatst die het water vanaf een hoogte van +2,5 mNAP bij stormvloed moeten keren. Toen de oude portaalkraan om de schuiven te kunnen sluiten was afgekeurd was er voor objectbeheer noodzaak om een keuze te gaan maken. Het gemaal uit 1973 is nog één van de weinige objecten binnen de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afdeling watersystemen waarbij de stormschuiven nog met een kraan en menskracht moeten worden gesloten. Het was met de toename van de automatisering niet meer van deze tijd dat een dergelijk gemaal op deze wijze gesloten moest worden. Aangezien de firma Reedyk al jaren de vaste firma is voor het onderhoud van de bestaande Hydraulische unit en cilinders van de spui-installatie van het gemaal en de kwaliteit van het geleverde werk altijd naar grote tevredenheid is, werd al snel naar Reedyk uitgeweken voor een modificatie”.